segunda-feira, 5 de dezembro de 2016

MARAVILHAS DA MÚSICA ORIENTAL


Suối đàn T'rưng Sol Art


Suoi dan T'rung - Tran Dang-NSUT Vu Kim Hanh-


Suối Đàn T'Rưng _ hòa tấu

Bài ca tết cho em - Nguyên Vũ